Haberler

SAMİB VE SESOB İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI 17.04.2019

SAMİB Yönetimi ile SESOB Demirciler ve Tornacilar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dernek Binamizda bir araya gelerek, ortak işbirliği imkanları hakkında görüşme yapmışlardır.

demirciler_toplant__s__1.jpg

demirciler_toplant__s__2.jpg

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

2019_mesaj1.jpg

SAMİB UR-GE Kümesi DUBAİ'de

DSC_0061.JPG

SAMİB URGE Projesi Dubai Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti

SAMİB- Sakarya Makina İmalatçıları Birliği Derneği tarafından,  T.C.Ticaret Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin (URGE) Desteklenmesi 2010/08 sayılı tebliği kapsamında projelendirilen ilk yurtdışı pazarlama faaliyeti; Dubai’ye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.
26-28 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda, proje kümesinde yer alan 8 firmadan, 10 katılımcı ve ayrıca SAMİB' i temsilen 1 URGE Proje Koordinatörü yer almıştır.

Heyet Öncesi Hazırlıklar

15 Şubat 2017 tarihinde Bakanlık tarafından onaylanan SAMİB URGE Projesi İhtiyaç Analizi Çalışmasına göre, Dubai 10 hedef ülke arasında yer almıştı.
Dubai pazarına yönelik olmak üzere; genel bilgiler, ihracat ve ithalat rakamları ile Dubai  ihracatında Türkiye'nin payını içeren veriler katılımcılar ile paylaşılmıştır. Gezi öncesi konaklama, ulaşım, transfer, tercüman, tanıtım hizmetlerinin temini için firmalardan teklifler alınarak, satın alma süreçleri tamamlanmıştır. T.C. Dubai Ticaret Ataşemiz Sayın Hasan Önal ve Türk Dubai İş Konseyi ile irtibat kurulmuştur. Heyet için tanıtım katalogları ve yaka kartları hazırlanarak, katılımcı firmalar ile paylaşılmıştır. 

26 Kasım 2018 Serbest Bölge ziyaretleri 

Urge Heyetimiz öğleden önce Industrial Park Serbest Bölgesini ziyaret ederek serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar hakkında bilgiler almıştır. Heyette yer alan SAMİB firmalarının tanıtımı için hazırlanan video film katılımcılara izlettirilmiş ve olası işbirlikleri için görüş alış verişinde bulunulmuştur. Ayrıca Serbest Bölgede yatırım yapmak isteyenler için alt yapı koşulları, ofislerin özellikleri, depolar, ulaşım imkanları ve kiralama bedelleri hakkında bilgiler alınmıştır. Öğleden sonra ise Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan 7 emirlikten biri olan Ras al Kaimah Emirliğindeki RAK Serbest Bölgesi ziyaret edilmiştir. RAK Serbest Bölgesi Dubai ‘den yaklaşık bir saat uzaklıkta olduğu için Serbest Bölgede firma kurmak ve işçilik ve diğer maliyetler Industral Park’a göre daha uygun olduğu görülmüştür. Samib Firmaları kendilerini ve ürünlerini tanıtarak ticaret yapma isteklerini katılımcılara bildirmişlerdir.

27 Kasım 2018 Dubai Ticari Ataşeliğinde Bilgilendirme Toplantısı 

Dubai Dünya Ticaret Merkezinin 33. Katında Big5 fuarına katılan Türk firmaları ve SAMİB heyeti gibi pazarlama faaliyeti gerçekleştiren heyetlere Dubai Ticaret Ataşemiz Sayın Hasan Önal ve yardımcısı Sayın Ahmet Canlı tarafından Dubai’de iş yapma sanatı, dikkat edilmesi gereken hususlar, yaşam koşulları ve ticaret hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Ayrıca Dubai Başkonsolosumuz Sayın Mustafa İlker Kılıç da toplantıya iştirak ederek tüm firmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdiler. SAMİB heyeti daha sonra Big5 fuarını hızlıca ziyaret edip, ikili görüşmeler yapmak üzere randevu aldıkları firmaları ziyaret etmek için birbirlerinden ayrılmışlardır.

28 Kasım 2018 Dubai İkili İş Görüşmeleri 

SAMİB firmaları Dubai İş gezisinin üçüncü ve son gününde muhtemel alıcılara ulaşabilmek için tam gün firma ziyaretleri yaparak Dubai firmaları ile görüşmüşlerdir.

Genel Değerlendirme

8 katılımcı firmamız toplam 31 firma irtibat kurarak, alıcılarla bir araya gelerek, pazar hususunda bilgi edinmişler, alışıla gelmiş şekilde bir salonda toplanıp, tüm yerel firmaları bir yere toplamak yerine ,Dubai firmalarını ve Serbest Bölgeleri yerinde ziyaret ederek aktif pazarlama yapmışlar ve iş bağlantıları kurmuşlardır.
Küme katılımcısı iki firmamız irtibat kurduğu firmalarla ticaret gerçekleştirmek ve daha detaylı görüşmeler yapmak üzere anlaşmışlardır. 
Katılımcı firmalar ile yapılan görüşmeler neticesinde heyetin faaliyetlerinin verimli geçtiği, görüşülen firmalar ile ilişkilerin geliştirilmesinin faydalı olacağı konusunda geri bildirimler alınmıştır.
Gerçekleştirilecek diğer yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile firmaların pazar paylarını arttırmaları ve ihracat yapmalarına katkı sağlanacağı konusunda hem fikir olunmuş ve yol haritasında bulunan diğer ülkeler için pazarlama faaliyeti hazırlıklarına hemen başlanması talep edilmiştir.

SAMİB Yönetim Kurulundan Sn. Vali Nayır'a ziyaret

Göreve yeni başlayan Sakarya Valimiz Sn.Ahmet Hamdi Nayır'a SAMİB yönetimi olarak
"hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduk.
Vali_Ahmet_Hamdi_Nay__r_ziyareti_19.11.2018_.jpg

MEVLİD KANDİLİ

mevlid_kandili_2017.jpg

Üretim Ekonomisi ve Makine Sektörü

makine_sekt__r__.jpg

Üretim ekonomisi ‘Makine Sektörü’nden geçer. Türkiye, Avrupa’nın 6. büyük makine imalatçısıdır. 
Sektörün misyonu daha yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi yaratmaktır. 
Üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini ihraç eden ‘Makine Sektörü’ yerli üretimin ağırlık kazanmasıyla daha da büyüyecektir. 
 
Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü. Büyümenin önemli yapı taşlarından birini de makine sektörü oluşturdu. Avrupa’nın 6. büyük imalatçısı olduğumuz gerçeğiyle makine sektörünü yakından inceliyoruz.
 
Türkiye Sanayii ve Kalkınma Bankası’nın (TSKB) hazırlamış olduğu Makine Sektörü 2018 Raporu önemli bilgiler içeriyor. Buna göre sektörün üretim değeri 18.8 milyar dolar. Katmadeğer 5.1 milyar  dolar. İstihdam 212 bin kişi. Girişim sayısı 13 bin 74.
(TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmetler (2015).
 
Makine sektörü aynı zamanda birçok sektöre yönelik üretim sağlamasıyla ekonomik büyümeyi yakından destekliyor. KOBİ ağırlıklı sektörün katmadeğerden aldığı pay birçok sektöre kıyasla yüksek. Türkiye’nin imalat sanayisinde katmadeğer üretim oranı yüzde 21.4 iken makine imalat sanayisinde bu oran yüzde 27.1 düzeyinde. 
 
Üretim rakamlarını değerlendirirsek; Türkiye makine sanayi üretimi 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9.5 oranında artış kaydetti. 2018 yılının ilk iki ayında ise 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 17.6 arttı. Makine sektörü alt bileşenlerinin üretim değerine bakıldığında en yüksek payları soğutma ve havalandırma donanımları, motor ve tribün imalatı, kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı ve tarım-ormancılık makineleri imalatı alıyor. Makine ve ekipman sektörünün kapasite kullanım oranları 2010 ve 2017 yılları arasında ortalama yüzde 76 oranında gerçekleşiyor.
 
Teşvikler sektörde belirleyici ama ithalatın oranı hala çok yüksek
 
Destek ve teşvikler sektörün gelişimi yönünde önemli bir kaldıraç. Makine sanayi yatırımları için alınan teşvik belgelerinin toplam değeri, tüm yatırım teşvik belgeleri içerisinde adet olarak yüzde 13.2, tutar olarak ise yüzde 11.4 seviyesinde oluyor.
 
Türkiye makine iç pazarının 2017 yılında 33.9 milyar dolar seviyesine ulaştığı hesaplanıyor. Sektör üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini ihracata yönelik gerçekleştiği düşünüldüğünde iç pazara yönelik üretimin, talebin altında kalması ithalatın varlığını gözler önüne seriyor. TÜİK, MAKFED ve TSKB Ekonomik Araştırmalarının ortak verilerine dayanırsak; ihracat 13.8 milyar dolar ithalat ise 27.2 milyar dolar. 
 
İthalatın yüksekliğinin varlığı yerli üretimin ağırlık kazandığı günümüz koşullarında sorgulanması gereken önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye makine talebinin yaklaşık yüzde 80’i ithalat yolu ile karşılanıyor. Çin ithalatta başı çeken ülke. 2018 yılının ilk çeyreğinde yapılan ithalat oranı 7 milyar dolar seviyesinde. Çin’den sonra ise Almanya ve İtalya geliyor. 
 
İhracat rakamları umut veriyor 
 
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Makine İhracatçıları Birliği’nin (MİB) Türkiye’de makine ihracatçılarının temsil edildiği tek Birlik olduğunu hatırlatarak, 9000 bin üyeleri bulunduğunu paylaşıyor.
 
Karavelioğlu, makine ihracatının 2017 yılında 15 milyar dolara ulaştığını açıklıyor. Karavelioğlu’ndan öğreniyoruz: “2016 yılında 142 milyar dolar olarak gerçekleşen toplam Türkiye ihracatından makine sektörü yüzde 9.5 pay almıştır. ‘Makine ve Aksamları’, Türkiye’nin ihracatında ‘Motorlu Kara Taşıtları’ndan sonra 2. sıradaki sektördür. Türk makine sektöründe 2001 yılında yüzde 27 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılında yüzde 48’e çıkmıştır. Sektörün ihracatı 2016 yılında 2015 yılına kıyasla yüzde 1 artarak 13.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
 
Türk makine sektörünün önde gelen ihraç pazarları; AB ülkeleri ve ABD’dir. Küresel ölçekte rekabetçi olan Türk makineleri, 200 ülkede kullanılmaktadır. 2015 yılı dünya makine ticareti sıralamalarında ihracatta 27. sırada, ithalatta ise 24. sırada yer alan Türkiye, Avrupa’nın 6. büyük makine imalatçısıdır. Sektörün misyonu daha yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi yaratmaktır. Yurtdışı pazarları ile bütünleşmek, edineceği partnerlerle işbirliği kurmaktır. Hedef, 2023’te dünya makine ticaretinden yüzde 1.5 pay almaktır. Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 9.5 olan makine payını makine sektöründe söz sahibi olan ülkelerde olduğu gibi yüzde 20’ye çıkarmaktır.
 
” 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye makine ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Almanya, İngiltere, İtalya, Romanya ve Özbekistan ihracat pazarında görülen büyümenin etkisiyle yüzde 25 oranında artarak 3.8 milyar dolar seviyesine ulaşıyor. TİM tarafından yayınlanan ilk 1000 ihracatçı firma arasında makine sektöründen 61 firma yer alırken sözkonusu firmalar toplam ihracatın yüzde 29’unu gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.
 
” Türk makine sektörünün avantajları:
 
- Gelişmiş mühendislik becerileri ve yeniliklere çabuk uyum sağlama 
- Kalite bilinci - Uzmanlaşmış, yüksek vasıflı, orta ve üst düzey yöneticiler 
- Genç işgücü 
- Tesisleşme (OSB, kümelenme gibi) 
- Gelişmiş yan sanayi 
- Sektörün örgütlenme düzeyi yüksekliği. 
 
Yurtdışı pazarları ile bütünleşmek, edineceği partnerlerle işbirliği kurmaktır. Hedef, 2023’te dünya makine ticaretinden yüzde 1.5 pay almaktır. Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 9.5 olan makine payını makine sektöründe söz sahibi olan ülkelerde olduğu gibi yüzde 20’ye çıkarmaktır.” 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye makine ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Almanya, İngiltere, İtalya, Romanya ve Özbekistan ihracat pazarında görülen büyümenin etkisiyle yüzde 25 oranında artarak 3.8 milyar dolar seviyesine ulaşıyor. TİM tarafından yayınlanan ilk 1000 ihracatçı firma arasında makine sektöründen 61 firma yer alırken sözkonusu firmalar toplam ihracatın yüzde 29’unu gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.
 
 
 https://www.kobi-efor.com.tr/makina/uretim-ekonomisi-makine-sektorunden-gecer-h8100.html

10 Kasım 2018 - Saygıyla Anıyoruz

10_KASIM.jpg

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet Bayramı Kutlama Sosyal Medya_1.jpg

SAMİB Üye İstişare toplantısı yapıldı.25.10.2018

SAMİB Üye İstişare toplantımız bugün gerçekleştirildi.Toplantıda Prof.Dr. Şakir Görmüş 
güncel ekonomi ve finansal gelişmeler konulu bir sunum yaparken, KOSGEB İl Md. Onur Kurtçu da 
destekler hakkında katılımcılara bilgi verdi.
DSC_0043.JPG
DSC_0045.JPG
DSC_0054.JPGDSC_0057.JPG
 

Sakarya Sinerji Grubu toplandı.

Valilik, Üniversiteler, Odalar, Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen
SAKARYA SİNERJİ GRUBU toplantılarının Ekim 2018 organizasyonu SAMİB ev sahipliğinde gerçekleşti.
toplu_foto.JPGsinerji6.JPG
sinerji1.JPG
sinerji2.JPG

Diğer Makaleler...

Sayfa 2 / 15

2

Üye Girişi


Kullanıcı Adı/Şifre hatırlatıcısı Kullanıcı Adı/Şifremi Unuttum?

E-Bülten Arşivi

ebulten__1_.png

Logo Tasarım ve kurumsal kimlik : Nux Medya