NASIL ÜYE OLUNUR

SAMİB üyesi olmak isteyen firmalar “Üyelik Başvuru Evrakları”nı doldurarak SAMİB Dernek adresimize teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakların genel sekreterliğimize ulaşmasının akabinde gerekli incelemeler yapılıp Yönetim Kurulu’nda gündeme alındıktan sonra başvuru sonucu firmalara olumlu/olumsuz şeklinde geri dönüş yapılır.

ÜYELİK BAŞVURU EVRAKLARI

 • Ek - 1:  Taahhütname
 • Ek - 2:  Samib Mesleki Ahlak Kuralları
 • Ek - 3:  Samib Üye Anket Bilgi Formu
 • Ek - 4:  Noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı
 • Ek - 5:  Firmanıza ait Kapasite Raporu Kopyası
 • Ek - 6:  Ortaklık Yapısını Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Kopyası
 • Ek - 7:  Firmanıza ait İmza Sirküleri Kopyası
 • Ek - 8:  Firmanızı Dernekte temsil edecek kişinin nüfus cüzdanı kopyası
 • Ek - 9:  Firmanızı Dernekte temsil edecek kişinin ikametgah sureti
 • Ek -10: Firmanızı Dernekte temsil edecek kişiye ait 2 adet vesikalık resim
 • Ek -11: Firmanızı Dernekte temsil edecek kişinin öğrenim durum belgesi
 • Ek -12: İmalat sahasından en az iki adet fotoğraf
 • Ek -13: Samib Açık Rıza Metni
EK-1 Taahhütname
EK-2 SAMİB Meslek Ahlak Kuralları
EK-3 SAMİB Üye Anketi Bilgi Formu
EK-4 Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı
EK-13 SAMİB Açık Rıza Metni
X