NASIL ÜYE OLUNUR

SAMİB üyesi olmak isteyen firmalar “Üyelik Başvuru Evrakları”nı doldurarak SAMİB Dernek adresimize teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakların genel sekreterliğimize ulaşmasının akabinde gerekli incelemeler yapılıp Yönetim Kurulu’nda gündeme alındıktan sonra başvuru sonucu firmalara olumlu/olumsuz şeklinde geri dönüş yapılır.

ÜYELİK BAŞVURU EVRAKLARI

Ek - 1:  Taahhütname
Ek - 2:  Samib Mesleki Ahlak Kuralları
Ek - 3:  Samib Üye Anket Bilgi Formu
Ek - 4:  Noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı
Ek - 5:  Firmanıza ait Kapasite Raporu Kopyası
Ek - 6:  Ortaklık Yapısını Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Kopyası
Ek - 7:  Firmanıza ait İmza Sirküleri Kopyası
Ek - 8:  Firmanızı Dernekte temsil edecek kişinin nüfus cüzdanı kopyası
Ek - 9:  Firmanızı Dernekte temsil edecek kişinin ikametgah sureti
Ek -10: Firmanızı Dernekte temsil edecek kişiye ait 2 adet vesikalık resim
Ek -11: Firmanızı Dernekte temsil edecek kişinin öğrenim durum belgesi

EK-1 TAAHHÜTNAME
EK-2 SAMİB Mesleki Ahlak Kuralları
EK-3 SAMİB ÜYE ANKETİ BİLGİ FORMU
EK-4 NOTER ONAYLI ORTAKLAR KURULU KARARI
EK-5 SAMİB ÜYELİK AİDATLARI VE BANKA HESABI 2020
SAMİB Üyelik Başvuru Dilekçesi
X