ÜYELER

ELPİM MAK.İNŞ.ELK.AŞ

MİSYONUMUZ
Müşteri odaklı ürün yelpazesi, yenilikçi ürünler, ürün kalite güvencesi ve fiyat performansıyla uygun ödeme koşulları ve iyi hizmet amacıyla, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkararak, kurumsal ve perakende müşteri pazarını geliştirmek.
TEMEL AMACIMIZ
Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın yaşam kalitelerini, konforlarını ve memnuniyetlerini en üst noktaya taşıyıp devamlılığını sağlamaktır.
VİZYONUMUZ
Sektörümüzdeki gelişmeleri takip ederek müşterilerimize ve çalışanlarımıza eğitimler vererek ??Sürekli Gelişim?? felsefesi ile sektörde vazgeçilmez olmaktır.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
1. Müşteri odaklı olmak
• Müşteri için iyi ve doğru olana yönelik çalışmak.
• Sadeliği ön planda tutarak müşteri için çalışmak.
• Samimiyet ve dürüstlük çizgisinden ayrılmamak.
• Tutarlılık içinde müşterilerimize hizmet vermek.
2. Değer Oluşturmak
• İnsanlara ve çevreye saygılı olmak.
• Dürüst ve güvenilir olmak.
• Etkin ve verimli olmak.
3. Birlikte Başarmak
• Takım ruhu içinde çalışmak.
• İçtenlik, şeffaflık içinde çalışma ortamı oluşturmak.
• Sürekli araştırma ve geliştirme içinde keşfedici olmak.
• Sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmak.
İLKELERİMİZ
a. YÖNETİM
• Şirketimizin en değerli ve önemli varlığı sahip olduğu insan kaynağıdır;
• Çalışanlarına güvenilir ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturur ve mutlu olmalarını sağlar.
• Çalışanlarının kişisel onurlarını ve yasalarca belirlenen haklarını benimser ve korur.
• Çalışanlarına saygılı davranır ve çalışanlarından da tüm çevresine karşı aynı saygıyı göstermesini bekler.
• Yöneticilerimiz hukuk ve etik kurallar çerçevesinde ticari faaliyetlerimizin doğru ve düzgün yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Yasalara ve hukuki kurallara uymak temel ilkesidir.
• Yöneticilerimiz çalışanların fikirlerine değer verir ve saygı gösterir, fikirlerini anlatabilecekleri ortam oluşturur böylece karar mekanizmalarında yer almalarını sağlar.
b. ÇALIŞANLARIMIZIN SORUMLULUĞU
• Çalışanlarımız şirketimizin çalışma prensiplerine ve kurallarına uyar ve şirketin başarısı için var gücüyle çalışır.
• Şirketin saygınlığını korur ve arttırır.
• Kanun ve yasalara uymayan hiçbir tutum ve davranış içinde olmaz, yasal olmayan hiçbir şeyi yapmaz.
• Çalışma ortamını huzur ve güveni bozacak davranışları göstermez.
• Firma itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunmaz.
• Şirket varlıklarını tüm çalışanlar korur ve verimli kullanır.
• Şirketimizdeki tüm çalışanlarımız birbirleriyle ve yöneticileriyle karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde işbirliği ve uyum içerisinde çalışır.
• Çalışanlarımız çevreye zarar verebilecek, doğayı kirletecek hiçbir eylem ve faaliyette bulunmazlar.
• Müşterilerimiz firmaya ziyarete geldiklerinde onları en güzel şekilde karşılamak, ihtiyaçlarını görmek ve en güzel şekilde uğurlamak çalışanlarımızın asli görevi ve firma kültürümüzün bir parçasıdır.
c. MÜŞTERİLERİMİZLE İLİŞKİLERİMİZ
• Müşterilerimize taahhüt ettiğimiz standart ve koşullarda zamanında ürün ve hizmet sunmak asli görevimizdir.
• Şirketimiz söz verdiği ve taahhüt ettiği her şeyi yerine getirir. Müşteri memnuniyetini sağlamak için var gücüyle çalışır.
• Müşterilerimizle ilişkilerimizin uzun vadeli ve güvene dayalı olması amacımızdır. Müşteri ilişkilerimizde dürüstlük ve eşitlik esastır.
• Müşterilerimizin görüşme taleplerini zamanın el verdiği en kısa sürede karşılamaya özen gösteririz.
• Müşterilerimizin telefonları mutlaka cevap verir ve takipli konularda bilgilendiririz.
• Şirketimiz "Müşteri memnuniyeti anketleri" vasıtasıyla, müşterimizin fikirleri ve önerilerine değer verir ve bu konuda ??Sürekli Gelişim?? doğrultusunda yapması gerekenleri en kısa sürede gerçekleştirmek için gayret ederiz.
d. TEDARİKÇİLERİMİZLE İLİŞKİLERİMİZ
• Tedarikçi seçiminde dürüstlük ve ticari ahlak birinci kriterdir.
• Şirketimiz tedarikçilerine taahhüt ettiği yazılı veya sözlü her şeyi yerine getirir. Şirketimizde tedarikçilerimizden bunu bekler.
• Tedariklikçilerimizde sevgi ve saygıya dayalı, ortak hedefler doğrultusunda, dürüstlük ve eşitlik esaslarıyla uzun yıllar birlikte çalışmak genel stratejimizdir.
• Şirketimiz tedarikçilerinden CE, İSO, TSE vb. standartlara sahip kalite güvenceleri olan ürünler sunmalarını talep eder ve bekler.
• Tedarikçilerimizin görüşme taleplerini en kısa sürede karşılarız ve bu konuya özen gösteririz, ziyaretlerinde de onları en iyi şekilde ağırlamak firma kültürümüzün bir parçasıdır.
e. UYGULAMA
• Şirketimiz bünyesinde çalışan tüm personel bu çalışma prensiplerini bilir ve uygulama noktasında azami gayret eder.
• Yeni başlayan tüm arkadaşlara oryantasyon eğitiminde bu prensipler aktarılır ve uyması talep edilir. Yönetimde ilkelerimizin eksiksiz yerine getirilip getirilmediğini gözlemler ve uygulanmasını sağlar.

X