ÜYELER

OPTİMUM SÜREÇ TASARIMI VE UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ

Optimak , Optimum Süreç Tasarımı ve Uygulamaları San. ve Tic. Ltd. Şti. sanayicilerimizin üretim, ambalaj ve iç taşıma maliyetlerini sürdürülebilir bir biçimde minimuma düşürmek ve ürün ve hizmet kalitesini maksimuma yükseltmek için gerekli olan süreçleri tespit etmek, bu süreçler sonucunda optimum maliyetlerle çözüm bulmak ve bulduğu bu çözümü uygulayarak sanayicilerimize destek olmak için faaliyetlerini sürdürmektedir. Optimak, geçmişte edindiği tecrübelerinin üzerine gelecekteki öngörülerini de ekleyerek tüm teknolojik ve ergonomik imkanları kullanmak ve hizmet verdiği firmaları güncel sorunlarını çözdükten sonra geleceğe hazırlamak anlayışı ile yola çıkmış bir markadır. Türk Sanayisinin teknolojik gelişimi hedeflediği bu günlerde, firmamız bu hedefler doğrultusunda geleceğini geçmişten edindiği tecrübeleriyle planlayarak ,ülke ekonomisine sürekli fayda sağlamayı ilke edinmiştir.
KALİTE POLİTİKAMIZ
 
• Optimak kaliteyi misyonu gereği işinin ayrılmaz bir parçası kabul eder.
• Fiyat Rekabeti için asla kaliteden taviz vermez, ya kaliteli üretir ve satar ya da hiç üretmez.
Kalitenin etkin yönetiminin sağlanması için;
• Müşterilerinden gelen her türlü geri beslemeyi ve öneriyi dikkate alarak sürekli iyileştirme yapar
• Çalıştırdığı iş gücünü devamlı eğitir ve günün çağdaş bilgi ve teknolojileriyle donatır.
• Hammadde, yarı mamül ve yardımcı malzeme tedariklerinin tümünü sektörde kendini ispatlamış ürünlerden kullanır
• Üretilen makinelerin uluslararası standartlar çerçevesinde tüm testlerini yapar.
• Satış öncesi ve sonrası hizmette daima ulaşılabilir bir servis anlayışıyla operasyonel mükemmellik sağlar.
 
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
 
Optimak çevreyi korumayı ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmayı misyonu gereği işinin ayrılmaz bir parçası kabul eder ve bu amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki ilkelerle hareket eder.
• Çevre ile ilgili yasalara uyar.
• Üretim süreçlerini geliştirirken çevreye zarar verecek emisyon çıktılarını en aza indirger ve az enerji tüketen ürünleri yapmaya gayret eder.
• Çevresel riskleri belirleyip yönetirken, proaktif bir yaklaşımla önleyici olmayı hedefler, bu riskleri en alt düzeye indirecek faaliyet planlarını hazırlar ve benimser.
• Toplumun çevresel bilincinin artması için, bilgi paylaşımını destekler.
 
SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ
 
Optimak, ülkemizin toplumsal refah seviyesinin yükseltilmesi ve bu yükselişin ekonomik ve sosyal olarak devamlılığının sağlanması için
• Ekonomik yönden verimli ve karlı çalışır
• Hukuki açıdan kanunlara uyarak çalışır
• Etik konusunda toplumsal norm ve beklentilere göre davranır
• Toplumsal sorunların çözümünde sosyal bilinç ile görev alır
• Çalışanlarının her türlü sıkıntısında yanında yer alır.
 
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
 
• Çalışanlarına saygılı ve adaletli davranır.
• Çalışanları ile birlikte büyümeyi hedefler.
• Çalışanlarının yetenekleri doğrultusunda kariyer planı yapar.
• Çalışanlarının niteliklerine göre ihtiyaç duyduğu ve duyacağı eğitimleri verir.
• Çalışanlarının sağlığını korumayı ve iş güvenliği tedbirlerini almayı birinci öncelik olarak kabul eder.
 
AR-GE POLİTİKAMIZ
Optimak, ülkemizin kaynaklarının yurt dışına çıkmasını önleyici ar-ge çalışmaları yapmayı ve bu çalışmalar neticesinde ürettiği ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunarak ülkemize katma değer katacak ürünler üretmeyi Ar-Ge politikası olarak benimsemiştir.
X