KURUMSAL

SAMİB MİSYONU

Makina ve Makina Aksamları  imalatı alanında çalışan üreticiler ,  tedarikçiler  ve diğer paydaşları arasında  bilgi ve  kaynak paylaşımı ile her türlü işbirliğini geliştirerek etkin bir sinerji ortamı oluşturmak,  bu sektöre  ulusal ve uluslar arası alanda öncülük etmek.

SAMİB VİZYONU

Makina ve Makina Aksamları İmalat Sektöründe Yenilikçi Makina  Üreticilerinin Öncüsü  Olmak

SAMİB POLİTİKALARI

• Üyeler arasındaki etkileşimi, iletişimi, bağlılık ve işbirliğini sürekli olarak geliştirmek
• Üyelerimizin ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak
• Üyelerin katılımını  ve  memnuniyetini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, bu doğrultuda yeni hizmetler geliştirmek
• Vereceğimiz eğitim ve düzenleyeceğimiz bilinçlendirme programlarıyla üyelerimizin müşteri memnuniyeti duyarlılığını geliştirmek ve  sürekli hale getirmek
• Çalışan personelimizin niteliğini yükseltmek ve gelişmelerini sağlayıcı fırsatlar oluşturmak
• Tüm faaliyetlerimizde  katılım ve paylaşımı önde tutmak, yaptığımız organizasyonları kaliteli bir şekilde gerçekleştirmeyi kurum kültürü haline getirmek
X